Qui Som

Col·legi Sant Antoni

Som un centre catòlic concertat que pertany a l’Orde Franciscana. Eduquem els nostres alumnes en el carisma i valors de Sant Francesc: fraternitat, solidaritat, respecte, austeritat, responsabilitat i tolerància.


Ideari Educatiu

L'ideari educatiu del col·legi “Sant Antoni” de Pego està basat en l'ideari educatiu dels centres franciscans en el qual s'expressa el tipus de persona que es vol aconseguir. Per això l'objectiu fonamental del nostre centre és la Formació Integral i de Qualitat dels nostres alumnes. Això suposa una formació religiosa, humana i científica adequada a la societat del nostre temps i al progrés de la vida, la ciència i la cultura.

  • És un centre obert a tots, en el qual rebutgem la discriminació de tota classe. Per la nostra orientació franciscana sempre estem prop dels més necessitats.
  • És un centre catòlic, per això l'esdeveniment principal per a nosaltres és la història de Jesucrist, ara ben donem per suposat que els nostres alumnes han vingut lliurement sabent la nostra identitat. Per tant això vol dir que accepten i respecten a Jesucrist i al seu missatge.

Respecte a la comunitat educativa del nostre centre, la considerem com el cos viu en el que ha de cobrar forma el Caràcter Propi del nostre centre. Respectant també a Jesucrist i al seu missatge. Quant a la formació religiosa del nostre centre hem optat per una formació oberta a la transcendència, convençuts que la religió i la fe enriqueixen a la persona humana. Per això oferim una formació que faça possible d'una manera progressiva, l'opció personal, lliure i compromesa de la fe cristiana.

Com és un centre educatiu, pel que fa a la part cultural i intel·lectual nostre centre vol dotar als seus alumnes d'una àmplia gamma de coneixements i busquem que els alumnes se senten feliços, fent el seu treball, en les relacions amb els professors i companys, en totes les actituds que constituïxen la vida del centre.

No imposem a Jesucrist, però si prenem la responsabilitat de donar l'oportunitat i els mitjans per trobar-lo. Ja que l'home té el dret al ple desenvolupament de les seues dimensions espirituals i corporals, i per tant, a una educació integral i una Educació en Valors. Açò només serà possible si eduquem:

  1. La responsabilitat personal.
  2. El sentit de la justícia en les relacions personals i en tots els àmbits.
  3. La llibertat personal i el respecte a la llibertat dels altres.
  4. La visió positiva de l'home i del succeir humà.
  5. El conjunt d'actituds i valores que conformen una antropologia cristiana i els seus codis morals.

Criteris Pedagògics

La posada en marxa d'una pedagogia personalitzada, que té en compte a cada alumne com és i s'acomoda a les característiques que demanda la seua pròpia personalitat.
Seguir una pedagogia activa, que fomente la iniciativa, la creativitat i la recerca personal de les veritats i les certeses.
Aprendre a treballar en grup i de forma coordinada. Tractar als alumnes amb esperit de servici i en relació d'amistat, però sempre amb certa autoritat.

Un poc d'HistòriaLa Fundació del Convent

L’arribada dels franciscans a Pego va tenir lloc l’any 1664 quan es va fundar un convent amb la invocació de Sant Antoni a la Replaçeta. Aquesta comunitat de religiosos va romandre en aquest lloc fins l’exclaustració de 1835, quan bona part de l’edifici conventual va passar a albergar els jutjats, la presó i posteriorment el Quartell de la Guàrdia Civil.

Cap a finals del segle XIX, conservadors i lliberals es van posar d’acord per a que s’establira de nou una comunitat de franciscans a Pego. El mateix en Pere Sala, cap dels conservadors, va oferir dos terrenys seus a la partida del Calvari per a que s’edificara el nou convent, però es van desestimar. També es va desestimar la possibilitat de refundar el convent vell. A la fi, gràcies a les gestions del religiós José María Sendra Casabó, es va buscar un nou emplaçamet a la partida d’Atzeneta.

Aquest religiós va comprar el 10 de desembre de 18911 dos trossos de terra per valor de 2.700 pessetes, l’un de Vicente Mestre i l’altre de Vicente Seguí, fitant amb la carretera de Pego a Benidorm. Amb aquestes terres, terres de secà plantades de vinya, al voltant de sis fanecades, i les aportacions monetàries del rector Vicente Sanz, dels religiosos Pascual Server, Cirilo Gilabert, José Maria Sendra Casabó i del ric propietari Pascual Bañuls Albi, va ser possible el projecte de fundació del nou convent. José M. Sendra va cedir els terrenys comprats per ell més altres 3 fanecades a la comunitat franciscana però es va reservar la propietat –en total 9 fanecades- temorós de que poguera tornar una desamortització com la de 1835.

Un cop adquirits els terrenys només calia començar l’obra. El convent s’anomenaria de la Sagrada Família ja que encara funcionava el culte en l’església del convent vell que portava el nom de Sant Antoni. Després de moltes dificultats econòmiques però gràcies a les aportacions de particulars es va col·locar la primera pedra el 2 de febrer de l’any 1892, amb una gran festa amb banda de música inclosa.

Mentre l’arquitecte valencià Joaquín Arnau Miramón alçava els plànols del nou convent i l’església, els franciscans fundadors vivien en cases particulars de rics propietaris pegolins. A principis de 1893 el frare Maseo Company es va fer càrrec de la direcció de les obres mentre a València l’arquitecte Arnau era nomenat Acadèmic de Sant Carles. Els materials per a l’obra es van traure de la pedrera de Pascual Bañuls i es van instal·lar vint-i-cinc fons de calç.

El 25 de juliol de 1894 es van acabar les primeres cel·les del convent i es van instal·lar els primers religiosos, sent nomenat Guardià el pegolí Gerardo Ribera Sendra. Eixe mateix any van arribar el primers seminaristes passant el convent a ser també Facultat de Teologia en el curs 1894-95. El curs següent va desaparèixer per substituir-lo el segon curs de la Facultat de Filosofia, començant la tasca educativa en el convent de Pego2.

Finalment, el 6 d’abril de 1901 va acabar l’obra del convent quedant però inacabada la torre. El convent, a més dels ensenyaments seràfics, feia funcionar unes escoles gratuïtes per als xiquets pobres, les quals van ser legalitzades l’any 1907. Des d’aleshores, llevat del parèntesi de la república i la guerra civil, encara segueix funcionat amb molt de profit l’escola, avui anomenada de Sant Antoni.

1Arxiu Notarial de Pego, notari Pedro Martínez, 10 de desembre de 1891, nº. 459, “Escritura de cesión de fincas rústicas otorgada por Don Vicente Seguí Mut y Vicente Mestre Colubi a favor de la Comunidad de Religiosos de San Francisco de Asís”.

2José María Barrachina, Los Franciscanos en Pego, Mallorca, 1986.