AMPA

Asociació Mares i Pares d'Alumnes

QUÉ ÉS L'AMPA

L’AMPA és un lloc d’encontre per a pares i mares que volen viure l’educació dels seus fills com una cosa més que enviar-los al centre escolar.

És una institució, sense ànim de lucre, dins del centre que té la funció de vetllar pels interessos dels alumnes, pares, mares, i també pel propi centre.

L'Associació de Mares i Pares és un nexe d'unió entre les famílies i el col·legi, per tal de crear una bona relació i un bon clima a l’escola, la qual cosa pot repercutir en la qualitat educativa del centre escolar.

L’AMPA del nostre col·legi es troba inscrita en la Federació Provincial d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de la província d’Alacant (CONCAPA), a través de la qual obtenim un servei de gestió i formació.

QUIN ÉS EL PAPER QUE TÉ L’AMPA EN EL COL·LEGI?

L’AMPA, com a Associació de Pares i Mares, col·labora amb tot allò que en el centre es necessita i a més a mes ajuda planificant i organitzant activitats que milloren la formació dels nostres fills/es.

Algunes de les aportacions, activitats i serveis que l’AMPA ha oferit en aquests últims anys són:

 • Curs 2006/2007: Aire condicionat a les aules de Primària i Secundària.
 • Curs 2007/2008: Reforma del pati d’Infantil.
 • Cursos 2008/2009 – 2009/2010: Pista Poliesportiva i fotocopiadora.
 • Curs 2010/2011: Dotació de noves tecnologies a les aules de Secundària i persianes a les de Primària.
 • Curs 2012/2013: Sanejament i pintura de la façana de l’edifici de Primària i Secundària.
 • Participació i/o Organització d’actes: Festa de Nadal, falles, jornades de portes obertes, celebració del 350 aniversari dels Franciscans a Pego, festa de final de curs...
 • Compra d’equips informàtics o electrònics per al centre (fotocopiadores).
 • Distribució de llibres de text.
 • Activitats extraescolars: ball, anglès, alemany, informàtica, tècniques d’estudi.

COM ES FINANÇA L’AMPA?

 • Quotes anuals per família.
 • Venda de loteria i rifes.
 • Distribució de llibres.
 • Activitats Extraescolars.
 • Subvenció concedida per l’Ajuntament durant el curs escolar.

CONTACTE

L’AMPA del col·legi Sant Antoni us convida a participar activament aportant suggeriments, dubtes, queixes, etc, perquè les traslladem a la Direcció del Centre. Podeu posar-vos en contacte amb qualsevol d’aquests mitjans:


QUI POT PERTÀNYER A L’AMPA I COM?

A ella poden pertànyer totes les famílies amb alumnes en el centre, emplenant el butlletí d'inscripció que s'inclou en la documentació de la matrícula. Així mateix, també el podreu descarregar ací:

BUTLLETÍ INSCRIPCIÓ

La quota anual és de 25€ per família, i s’ha de renovar cada curs escolar, per tal de poder fer front a les activitats extraescolars que s’organitzen o bé ajudar al centre en qualsevol tipus de necessitat que sorgisca, com poden ser infraestructures, maquinària, etc.

COM POTS PARTICIPAR ACTIVAMENT?

Formant part de les comissions de l’AMPA pots treballar activament per als nostres fills/es, en les diverses activitats que s’organitzen al llarg del curs.

També es pot formar part de la Junta Directiva de l’Associació. Per cada classe del centre hi ha dos membres de l’AMPA, encarregats/es de representar eixe curs i notificar, si escau, les corresponents accions o activitats acordades en les reunions que es celebren.

Aquestes reunions tenen una periodicitat mensual, per tal de poder debatre com cal qualsevol assumpte que puga sorgir al llarg del curs, i donar solució al mateix amb la major rapidesa possible.

QUINA RELACIÓ TENIM AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE?

El col·legi informa l’AMPA dels esdeveniments més importants que han ocorregut, així com dels projectes que l’escola vol dur a terme. Al mateix temps l’AMPA planteja també els suggeriments o dubtes que puguen sorgir, o que les famílies han fet arribar.